DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometrics II ECMS   412 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin analizinde ekonometrininin kullanımı ile ilgili teorik donanımın sağlanması. Bu amaçla ekonometrik tanım ve kavramların anlaşılması ekonometri ile ilgili istatistiki çözümlemelerin yapılmas ve bunların yorumlanması.
Dersin İçeriği
Çokludoğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon sorunları, ekonometrik modelleme, eşanlı denklem modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çokludoğrusallık sorununun tanımlanması ve açıklanması
2) Modelde çokludoğrusallık sorununun tespiti
3) Çokludoğrusallığa yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
4) Değişen varyans sorununun tanımlanması ve açıklanması
5) Modelde değişen varyans sorununun tespiti
6) Değişen varyansa yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
7) Otokorelasyon sorununun tanımlanması ve açıklanması
8) Modelde otokorelasyon sorununun tespiti
9) Otokorelasyona yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
10) Ekonometrik model kurmada model tanımlama ve tanı testlerinin yapılması
11) Eşanlı denklem modellerinin açıklanması ve uygun tahmin yöntemlerinin uygulanması
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu doğrusallık sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
2 Çokludoğrusallığın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Çokludoğrusallığıa yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
4 Değişen varyans sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Değişen varyansın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Değişen varyansa yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Otokorelasyon sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Arasınavı Ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav
9 Otokorelasyonun tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Okokorelasyona yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
11 Ekonometric modellemede model tanımlama hataları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Tanımlama hatalarına yönelik testler Kaynak okuma
13 Eşanlı denklem modellerinin yapısı ve içeriği Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Eşanlı denklem modellerinde belirlenme sorunu Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Eşanlı denklem modellerinde tahmin yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm içeriğin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar