DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiscal and Social Policies in EU IPFS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
AB'de sosyal güvenlik ve istihdam politikaları, çalışma koşulları, emeklilik, yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik, sağlık, yaşlıların bakımı, sosyal yardımlar, ayrımcılık gibi alanlarda standartlar, AB'de sosyal politika, işçilerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işçiler arasında diyalog ortamının oluşturulması İşverenler ve üye ülkelerin sosyal politikalarını uyumlu hale getirmek.
Dersin İçeriği
AB'de sosyal güvenlik ve istihdam politikaları, çalışma koşulları, emeklilik, yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik, sağlık, yaşlıların bakımı, sosyal yardımlar, ayrımcılık gibi alanlarda standartlar, AB'de sosyal politika, işçilerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, işçiler arasında diyalog ortamının oluşturulması İşverenler ve üye ülkelerin sosyal politikalarını uyumlu hale getirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) AB'de sosyal güvenlik politikalarını açıklayabilecek hale gelmek
2) AB'de emeklilik sistemini ve yoksullukla mücadeleyi açıklayabilecek hale gelmek
3) AB'de sosyal güvenlik, sağlık, yaşlıların bakımı, sosyal yardımları açıklayabilecek hale gelmek
4) AB'nin doğuşu, kurumları ve işleyişlerini açıklayabilmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AB'de sosyal güvenlik politikaları Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
2 AB'de sosyal istihdam politikaları Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
3 AB'de çalışma koşulları, Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
4 AB'de emeklilik sistemi, yoksullukla mücadele Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
5 AB'de sosyal güvenlik, sağlık, yaşlıların bakımı, sosyal yardımlar Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
6 AB'de ayrımcılık gibi alanlarda standartlar Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
7 AB'de sosyal politika Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 AB'de işçilerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
10 AB'de işçilerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
11 AB'de işçiler arasında diyalog ortamının oluşturulması Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
12 AB'de işçiler arasında diyalog ortamının oluşturulması Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
13 AB'de işçiler arasında diyalog ortamının oluşturulması Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
14 AB'de İşverenler ve üye ülkelerin sosyal politikalarını uyumlu hale getirmek. Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
15 AB'de İşverenler ve üye ülkelerin sosyal politikalarını uyumlu hale getirmek. Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar