DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sociology FEAS   108 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sosyolojinin konusunu, felsefesini ve temel kavramlarını anlatma.
Dersin İçeriği
Sosyolojinin araştırma metodu ve temel kuramları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyolojinin temel konusunu, felsefesini ve temel kavramlarını anlatır
2) Sosyolojinin tarihsel gelişmesini açıklar
3) Sosyolojinin ana kuramlarını anlatır
4) Toplumun nasıl oluştuğunu anlatır
5) Toplumun temel kurumlarını (aile, din, eğitim sistemi, siyasi sistem gibi) açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
2 Toplumun Araştırılması (1): Anahtar Düşünceler ve Kavramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Toplumun Araştırılması (1): Anahtar Düşünceler ve Kavramlar Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
4 Toplumun Araştırılması (2): Sosyolojik Çalışmanın Yapılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
5 Toplumun Araştırlması (2): Sosyolojik Çalışmanın Yapılması Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
6 Aileler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
7 Aileler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi
9 Aileler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
10 Aileler Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Eğitim Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
12 Eğitim Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
13 Eğitim Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Güç (Power) Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
15 Güç (Power) Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar