DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat I IKZ   203 3 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FATİH CİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET FATİH CİN1. Öğretim Grup:B
TANER TURAN2. Öğretim Grup:A
TANER TURAN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Makro İktisadın Tanımı, Milli Gelir Hesapları, Gelir Ve Harcama İlişkisi, Para Faiz Ve Gelir, Para Ve Maliye Politikaları, Uluslararası Bağlantılar Ve Açık Makroekonomi, Toplam Talep Ve Toplam Arz, Ücretler, Fiyatlar Ve İstihdam, Akılcı Beklentiler, Genel Denge Teorisi, Uzun Dönem Büyüme Ve Verimlilik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güncel makro ekonomik olay ve problemler hakkında temel bilgileri verebilme ve bunların anlaşılmasını sağlama
2) Temel makro iktisadın çözümlemeye çalıştığı problemlerin neden önemli olduğunu ortaya koyma
3) Makro iktisadın temel analitik araçlarını tanıtmak ve bu araçların nasıl kullanıldığını gösterme
4) Analitik düşünebilme ve bunu etkin bir biçimde üçüncü şahıslara açıklayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro İktisada Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
2 Milli Gelir Hesapları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
3 Gelir ve Harcama Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
4 Para, Faiz ve Gelir Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
5 Para ve Maliye Politikaları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
6 Uluslararası Bağlantılar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
7 Toplam Talep ve Arz:Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Toplam Arz: Ücretler, Fiyatlar ve İstihdam Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
10 Akılcı Beklentiler Denge Yaklaşımı Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Uzun Dönemli Büyüme ve Verimlilik Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
12 Tüketim Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Tasarruf Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
14 Yatırım Davranışları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar