DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makro İktisat II IKZ   204 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FATİH CİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET FATİH CİN1. Öğretim Grup:B
TANER TURAN2. Öğretim Grup:A
TANER TURAN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kısaca işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme gibi makro ekonomik problemleri ve çözüm yollarını açıklayabilmektir.
Dersin İçeriği
Enflasyonist açık, deflasyonist açık,Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun döenm denge, Keynesyen,Enflasyonist açık, deflasyonist açık, Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun dönem denge, Keynesyen, paracı, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar, Toplam talep-toplam arz çerçevesi, Ekonomi politikalarının farklı teorilere uygunluğu, İşgücü piyasasının yapısı, İşsizlik ve enflasyonun belirleyicileri, çeşitleri ve sonuçları, Kısa ve uzun dönemde işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki: Phillips eğrisi, Cari Milli Gelir ve enflasyon arasındaki ilişki: Dinamik toplam talep ve dinamik toplam arz, Politik iş çevrimleri modeli: Politik karaların iş çevrimlerine etkisi, Açık ekonomide makro iktisat: Ödemeler dengesi, Cari işlemler ve sermaye hesabı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enflasyonist açık, deflasyonist açık,Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun dönem denge,
2) Keynesyen,paracı, yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar
3) Toplam talep-toplam arz çerçevesinde analiz
4) Ekonomi politikalarının farklı teorilere uygunluğunun analizi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Keynesyen Makro İktisat Ve Uzun Dönem Dengesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
2 Paracı Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
3 Paracı Makro İktisat Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
4 Yeni Klasik Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
5 Yeni Klasik Makro İktisat Ve İktisat Politikalarının İlintisizliği Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
6 Yeni Keynesyen Makro İktisat Ve Toplam Arz Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
7 Yeni Keynesyen Makro İktisat Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İşsizlik Ve Enflasyon: Phillips Eğrisi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
10 Keynesyen Makro İktisat, Paracı İktisat, Phillips Eğrisi Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
11 Yeni Klasik Makro İktisat, Yeni Keynesyen Makro İktisat, Phillips Eğrisi Ve İktisat Politikaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
12 Dinamik Toplam Arz-Dinamik Toplam Talep Analiz Çerçevesi I Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
13 Dinamik Toplam Arz-Dinamik Toplam Talep Analiz Çerçevesi II Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
14 Demokrasi Ve Ekonomi: Politik İş Çevrimleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
15 Açık Ekonomi Makro İktisadı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar