DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişme Ekonomisi IKZ   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sanlı ATEŞ
Dersi Verenler
Doç.Dr.HAKKI ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi Büyüme ve Kalkınma konularında hem teorik hem de güncel gelişmeler üzerine bilgiler vermek ve büyüme ölçümleri yapabilmek
Dersin İçeriği
Büyümenin Temel Kavramları, Büyümenin Ölçülmesi, Ülkelerin Karşılaştırılması, Büyüme Teorileri, Kalkınma Teorileri, Dünya Ölçeğinde Büyümenin İncelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi büyümeyi teorik düzeyde anlar
2) İktisadi büyümeyi ölçer
3) Ülkeleri karşılaştırabilir
4) Büyüme ve kalkınma için iktisat politikası oluşturabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi Büyümenin Temel Kavramları Anlatım, Problem Çözme
2 İktisadi Büyümenin Temel Kavramları Anlatım, Problem Çözme
3 Dünya Gelir Dağılımının İncelenmesi Anlatım, Problem Çözme
4 Dünya Gelir Dağılımının İncelenmesi Anlatım, Problem Çözme
5 Klasik Büyüme Teorileri (Smith, Ricardo, Malthus, Marx) Anlatım, Problem Çözme
6 Klasik Büyüme Teorileri (Smith, Ricardo, Malthus, Marx) Anlatım, Problem Çözme
7 Klasik Büyüme Teorileri (Smith, Ricardo, Malthus, Marx) Anlatım, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Modern Büyüme Teorileri (Keynesyen, Neoklasik, Kaldor, Pasinetti, Kalecki) Anlatım, Problem Çözme
10 Modern Büyüme Teorileri (Keynesyen, Neoklasik, Kaldor, Pasinetti, Kalecki) Anlatım, Problem Çözme
11 İçsel Büyüme Teorileri (Romer, Lucas, Rebelo, Barro, Helpman) Anlatım, Problem Çözme
12 İçsel Büyüme Teorileri (Romer, Lucas, Rebelo, Barro, Helpman) Anlatım, Problem Çözme
13 İçsel Büyüme Teorileri (Romer, Lucas, Rebelo, Barro, Helpman) Anlatım, Problem Çözme
14 Kalkınma Teorileri Anlatım, Problem Çözme
15 Kalkınma Teorileri Anlatım, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar