DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi IKZ   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Fikret DÜLGER
Dersi Verenler
Doç.Dr.HAKKI ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir
Dersin İçeriği
Osmanlı Ekonomisinden Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisine Geçiş-1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Devletçilik dönemi- 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm-1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi-Kalkınma Planları- 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm-Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye'de iktisat politikası oluşum süreçlerini ve bu süreçleri etkileyen içsel ve dışsal faktörleri kavrayabilmek
2) Türkiye iktisadına yön veren gelişmeleri kurumsal düzenlemeler, sayısal veriler ve nedensellik ilişkileri çerçevesinde analiz edebilmek
3) İktisat politikalarının toplumsal gelişme, ulusal gelir, bölüşüm, genel denge, dünya ekonomisi ile ilişkiler ve sosyo-ekonomik makro göstergelere yansımalarını kavrayabilmek
4) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilmek
5) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilmek
6) Türkiye de 1980 yılında yaşanan dönüşümü tüm yönleriyle, nedenleri ve sonuçları ekseninde tartışabilmek
7) Türkiye ekonomisini ulusal ve uluslararası gelişmeler kapsamında değerlendirebilmek
8) Türkiye ekonomisini bölgelerin sosyo-iktisadi dinamikleri ile birlikte değerlendirebilmek
9) Planlı kalkınma modeli uygulamasının nedenlerini, koşullarını ve sonuçlarını değerlendirebilmek
10) Türkiye ekonomisinde yaşanan krizlerin neden sonuçlarını analiz edebilmek
11) Reel ve mali sektörler arasındaki karşılıklı etkileşimi değerlendirebilmek
12) Türkiye'de kamu sektörünün ekonomideki yerini anlayabilmek
13) Türkiye Ekonomisinin potansiyelini, fırsat ve sorunlarını analiz edebilmek
14) Makroekonomik göstergelerin anlamlarını ve bu göstergelerdeki gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek
15) Türkiye ekonomisinin sektörel analizini yaparak, sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantıları ayırt edebilmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Kalan Ekonomik Yapı İlgili bölüm Anlatım
2 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları İlgili bölüm Anlatım
3 1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm İlgili bölüm Anlatım
4 Devletçilik dönemi, sermaye birikimi kaynakları İlgili bölüm Anlatım
5 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm İlgili bölüm Anlatım
6 Savaş sonrası dönemde sermaye birikimi ve sektörel gelişmeler İlgili bölüm Anlatım
7 1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi İlgili bölüm Anlatım
8 Ara Sınav
9 Kalkınma Planları İlgili bölüm Anlatım
10 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm İlgili bölüm Anlatım
11 1980 Sonrası Para Politikası İlgili bölüm Anlatım
12 1980 Sonrası Kamu Kesimi İlgili bölüm Anlatım
13 Sektörel Gelişmeler İlgili bölüm Anlatım
14 Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış İlgili bölüm Anlatım
15 Genel Değerlendirme İlgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar