DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I EKMZ   103 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste ögrenciye, temel matematik teoremleri anlatılarak sosyal bilimlerde uygulamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik , Türevler, Türev Uygulamaları, Limitlerde Belirsiz Sekiller, Polinom ve Rasyonel fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Üstel fonksiyonların incelenmesi ve grafiklerinin çizimi, Logaritmalı fonksiyonların degisiminin incelenmesi ve grafiklerinin çizimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik araştırması bilgilerini İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler problemlerine uygulama becerisi kazandırır
2) İşletmelerde karşılaşılan ekonomik problemlerinin matematiksel modelini oluşturur ve çözer
3) Problemi tanımlar
4) Problemi formüle eder
5) Elde edilen çözümlerin analizini yaparak sonucu yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ELEMENTER FONKSİYONLAR (I) Lineer Denklemler ve Eşitsizlikler Grafikler ve Doğrular İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 ELEMENTER FONKSİYONLAR (II) Fonksiyonlar Elementer Fonksiyonlar: Grafikler ve Dönüşümler İkinci Dereceden Karesel Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
3 ELEMENTER FONKSİYONLAR (III) Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar Üstel Fonksiyonlar Logaritmik Fonksiyonlar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 LİMİT(I) Limit Kavramına Giriş Sonsuz Limitler ve Sonsuzda Limitler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
5 LİMİT(II) Süreklilik Limit ve süreklilik uygulamaları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 TÜREV (I) Değişim Oranı, Ani Değişim Oranı, Bir Grafiğin Eğimi, Türev Tanımı, Türev Bulma, Teğet Doğrusu Eğimi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 TÜREV (II) Temel Türev Alma Kuralları İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 TÜREV (III) Diferensiyel Kavramı Artmalar, Diferensiyeller, Diferensiyel Metodu ile Yaklaşım Artmaları ve Diferensiyelleri Karşılaştırma İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimlerde Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 TÜREV (IV) İş ve Ekonomide Marjinal Analiz Marjinal Maliyet, Gelir ve Kar Maliyet Analizi Marjinal Maliyet ve Tam Maliyet Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Zincir Kuralı Kapalı Fonksiyonların Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 e-Sabiti ve Sürekli Bileşik Faiz Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevleri Çarpım ve Bölümün Türevleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Problem Çözme
14 Birinci Türev ve Grafikler İkinci Türev ve Grafikler Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 LHopital Kuralı Eğri Çizme Teknikleri Optimizasyon Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar