DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik II EKMZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örneklem verisini kullanarak kitle parametre ya da parametrelerinin nasıl tahmin edileceği ve bunlarla ilgili testlerin nasıl yapılacağı bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste örnekleme dağılımları, tek ve iki kitle için hipotez testleri ve güven aralıkları, ki-kare bağımsızlık testi ve basit doğrusal regresyon modeli konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örnekleme dağılımlarını tanımlar
2) İstatistiksel hipotezleri kurar
3) Tahmin edicileri tanımlar ve özelliklerini ayırt eder
4) Hipotez testindeki hata tiplerini ayırt eder
5) Tek yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
6) İki yığın parametresi ile ilgili hipotezleri test eder
7) Tek yığın parametresi için aralık tahmini yapar
8) İki yığın parametresi farkı için aralık tahmini yapar
9) Kategorik değişkenlerin bağımsızlığını ki-kare testi ile test eder
10) Sürekli iki değişken arasındaki korelasyon katsayısını hesaplar ve yorumlar
11) Basit doğrusal regresyon modeli parametrelerini tahmin edip yorumlar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme dağılımı Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Hipotez testi ve hata tipleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Tek yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Tek yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
6 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel tekrar Yazılı Sınav
9 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına yönelik hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar