DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometri II EKMZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL2. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Ekonometri, İktisat ve Maliye Bölümlerine kayıtlı olup temel matematik ve istatistik bilgisi olan İ.İ.B. Fakültesi öğrencilerine temel ekonometri Yöntemlerini öğretme amacını taşımaktadır. Bu derste içerilen başlıklar, yukarıda bahsedilen branşlara yönelik uygulamalarla ekonometrik araştırma yapmak isteyen öğrencilere kendi çalışma alanlarında destek olmayı amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Çok değişkenli modeller, klasik doğrusal regresyon modelinden sapmlar,yapısal değişiklik ve dummy değişkenler, doğrusal regresyon ile ilgili bazı konular, birden çok denklemli ekonometrik modeller, modern zaman serisi analizine giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler ekonometri kavramını anlar.
2) Ekonometrik model kurar.
3) Öğrenci ekonometri bilgisini artırır.
4) İleri ekonometri konularını öğrenir.
5) İktisadi problemleri ekonometrik olarak yorumlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ve Doğrusal Hipotez Testleri Tekrarı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
2 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Çoklu Doğrusal Bağlantı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
3 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Otokorelasyon Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
4 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Değişen Varyans Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
5 Klasik Doğrusal Regresyon Modelinden Sapmalar : Genel Tekrar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
6 Yapısal değişiklik ve Chow Testi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
7 Örnek soru çözümleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Yapısal değişiklik ve İki Değerli (Dummy) Değişkenler Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
10 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: Yapısal Model ve İndirgenmiş Kalıp Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
11 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: Yapısal Model Üzerinden Belirlenebilmenin İncelenmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
12 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: İndirgenmiş Kalıp Üzerinden Belirlenebilmenin İncelenmesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
13 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: Dolaylı EKK Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
14 Birden Çok Denklemli Ekonometrik Modeller: İki Aşamalı EKK Yöntemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
15 Örnek soru çözümleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar