DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat II EKMZ   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇİLER SİGEZE GÜNEY1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere makro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji: Temel kavramlar, yöntemler ve makroekonomideki son gelişmeler; Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analizi; Dinamik Analize Giriş; Rasyonel Beklentiler ve Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri; Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci makro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Temel makro-ekonomik modellerin karşılaştırmalı durağanlık analizini yapar.
3) Dinamik makro-ekonomik modellerin temel ayırt edici özelliklerini öğrenir.
4) Basit rasyonel beklentiler modellerinin dinamik çözümlemelerini kavrar.
5) Başlıca büyüme modellerinin temel çözümlemelerine aşina olur.
6) Elde edilen sonuçları iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
7) Üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar ve uzun dönem büyümeye ilişkin ampirik analizlerde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ) aşina olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
2 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
3 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
4 Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analiziı İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
5 Durağan Makroekonomik Modeller ve Karşılaştırılmalı Durağanlık Analiziı İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
6 Dinamik Analize Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
7 Dinamik Analize Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Soru Çözümü
9 Uyarlanan Bekleyişler ve Cagan Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
10 Uyarlanan Bekleyişler ve Cagan Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
11 Rasyonel Bekleyişler: Özellikleri ve Çözümlemesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
12 Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
13 Makroekonomik Dalgalanmaların Alternatif Teorileri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
14 Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
15 Optimum Kontrol Teorisine Bir Giriş ve Temel Büyüme Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar