DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneylem Araştirmasi II EKMZ   306 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, nicel karar verme tekniklerini kullanma, problem tanımlama, model kurma ve çözümleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Deterministik stok modelleri, olasılıklı stok modelleri, temel olasılık dağılımları (normal, binom ve possion dağılımları), tek kanallı ve çok kanallı kuyruk sistemleri, deterministik dinamik programlama, Markov zincirleri, karar analizi ve oyun teorisi, simulasyonla model kurma, klasik optimizasyon problemleri, kısıtlanmamış Problemler, kısıtlanmış problemler, doğrusal olmayan programlama algoritmaları, kuadratik programlama konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) matematiksel model kurma becerisi edinir
2) Etkin karar verme becerisi edinirler
3) Ekonometri kavramlarını açıklar
4) Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
5) Veri toplar, düzenler ve analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deterministik stok modelleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
2 Olasılıklı stok modelleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
3 Temel olasılık dağılımları (normal, binom ve possion dağılımları) Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
4 Tek kanallı ve çok kanallı kuyruk sistemleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
5 Deterministik dinamik programlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
6 Markov zincirleri ile modelleme Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
7 Karar analizi ve oyun teorisi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Yazılı Sınav
9 Simulasyonla model kurma Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
10 Klasik optimizasyon problemleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
11 Kısıtlanmamış Problemler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
12 Kısıtlanmış problemler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
13 Doğrusal olmayan programlama algoritmaları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
14 Gradyan iniş algoritması Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Ödev
15 Kuadratik programlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar