DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometrik Modeller I EKMS   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Seda ŞENGÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin En Küçük Kareler Tahmininin tüm yönlerini tamamen öğrenmiş olmaları ve Maksimum Olabilirlik ile Genelleştirilmiş Momentler yöntemini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere ekonomik teori ve ekonometrik yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemden birincisidir. Ekonometrik yöntemlere genel bir bakış getirilecek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalar anlatılacaktır. Parametre tahmini yapılırken, iktisadi hipotezler test edilirken ve iktisadi sonuçlar yorumlanırken iktisadi teorinin ve verinin nasıl kullanılacağı tartışılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi alt yapıya sahip olunur ve iktisadi modeller oluşturulur.
2) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri incelenir.
3) En çok olabilirlik yöntemi incelenir.
4) İktisadi teorileri test etmek için ekonometrik teknikler uygulanır.
5) Ekonomi ile ilgili konular ve problemler hakkında bilgi geliştirilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları ve Yöntem Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 En Küçük Kareler Tahmini Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 En Küçük Kareler Tahmini Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 En Çok Olabilirlik Tahmini Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 En Çok Olabilirlik Tahmini Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 En Çok Olabilirlik Yaklaşımı Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 En Çok Olabilirlik Yaklaşımı Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Öğrenciler ara sınav için hazırlanırlar. Yazılı Sınav
9 Momentler Tahmin edicisi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Beklenen değerler ve Momentler Yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Momentler Yöntemi Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Diğer Tahmin Teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Diğer Tahmin Teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler final sınavı için hazırlanırlar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar