DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örnekleme ve Araştırma Yöntemleri EKMS   304 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örneklemeyi gerekli kılan durumlarda hangi örnekleme yönteminin tercih edilmesi gerektiğini ve bu yöntem kullanılarak çeşitli yığın parametrelerinin nasıl tahmin edileceği bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Veri ve veri toplama yöntemleri, tahmin edicilerin özellikleri, basit tesadüfi örnekleme, tabakalı örnekleme, sistematik örnekleme, küme örneklemesi ve olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tamsayım ve örnekleme arasındaki farkı ayırt eder.
2) Hangi durumlarda örneklemeye ihtiyaç duyulduğunu belirler.
3) Araştırma ve veri toplama yöntemlerini tanımlar.
4) Araştırmalarda karşılaşılan hata türlerini tanımlar.
5) Tahmin edicilerde aranan özellikleri tanımlar.
6) Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerini sıralar.
7) Olasılıklı örnekleme yöntemlerini ayırt eder.
8) Basit tesadüfi örneklemeyle ortalama, toplam, varyans ve oran parametrelerini tahmin eder.
9) Tabakalı örneklemeyle ortalama, toplam, varyans ve oran parametrelerini tahmin eder.
10) Sistematik örneklemeyle ortalama ve toplam parametrelerini tahmin eder.
11) Küme örneklemesiyle ortalama ve toplam parametrelerini tahmin eder.
12) Çeşitli örnekleme yöntemleri için örnek çapını belirler.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon ve hatırlatma Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
2 Tahmin Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Örnekleme teorisinin temel kavramları Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
5 Basit tesadüfi örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Basit tesadüfi örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Basit tesadüfi örneklemede örnek çapının belirlenmesi Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik hazırlık Yazılı Sınav
9 Tabakalı örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Tabakalı örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Tabakalı örneklemede örnek çapının belirlenmesi Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Sistematik örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Küme örneklemesi Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Küme örneklemesi Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Küme örneklemesinde örnek çapının belirlenmesi Kaynak kitabın ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınava yönelik hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar