DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer EKMZ   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ1. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:E
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL1. Öğretim Grup:F
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:G
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:H
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL1. Öğretim Grup:I
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:J
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY1. Öğretim Grup:K
Prof.Dr.HASAN ALTAN ÇABUK2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEDA ŞENGÜL2. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ2. Öğretim Grup:C
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:E
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL2. Öğretim Grup:F
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:G
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER2. Öğretim Grup:H
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL2. Öğretim Grup:I
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY2. Öğretim Grup:J
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY2. Öğretim Grup:K
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin Ekonometri ile ilgili kendi seçtiği bir konuda seminer hazırlaması ve sunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmada temel kavramlar ve aşamaları, araştırma probleminin seçimi, seçilen araştırma problemi için çözüm önerileri, üretmek üzere araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel çalışmanın aşamalarını kavrar
2) Kaynak araştırması yapar
3) Elde ettiği kaynakları derler
4) Araştırma problemini ortaya koyar
5) Problemi ekonometrik yöntemlerle analiz eder
6) Bulgularını rapor haline getirir
7) Raporunu sözlü olarak sunar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje konusunun belirlenmesi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
2 Proje konusunun belirlenmesi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
3 Kaynak tarama Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
4 Kaynak tarama Kaynak tarama Tartışma
5 Kaynak toplama Kaynak toplama Anlatım
Tartışma
6 Toplanan kaynakları düzenleme Toplanan kaynakları düzenleme Anlatım
Tartışma
7 Araştırma problemini ortaya koyma Araştırma problemini ortaya koyma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev teslimi öncesi konu tekrarı Anlatım
Ödev
9 Veri toplama Veri toplama Anlatım
Tartışma
10 Uygun ekonometrik yöntemi kullanarak problemi analiz etme Ekonometrik analiz Anlatım
Tartışma
11 Uygun ekonometrik yöntemi kullanarak problemi analiz etme Ekonometrik analiz Anlatım
Tartışma
12 problemi analiz etme Ekonometrik analiz Anlatım
Tartışma
13 Bulguları yorumlama ve sonuç raporunu hazırlama Rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
14 Bulguları yorumlama ve sonuç raporunu hazırlama Rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
15 sonuç raporunu hazırlama Rapor hazırlama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev teslimi öncesi konu tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar