DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi * PFS   405 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAŞİM AKÇA1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HAŞİM AKÇA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kamu harcamaları ve kamu gelirleri olmak üzere kamu maliyesine ilişkin temel bilgileri öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu ders, Kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu borçlarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kamu Maliyesinin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi geleneksel öğrenme methodu
2 Kamu Maliyesinde Teorik Yaklaşımlar geleneksel öğrenme methodu
3 Kamu Maliyesinin Fonksiyonları geleneksel öğrenme methodu
4 Kamusal Mallar, Yarı-Kamusal Mallar, Özel Mallar geleneksel öğrenme methodu
5 Kamu Harcamaları 1 geleneksel öğrenme methodu
6 Kamu Harcamaları 2 geleneksel öğrenme methodu
7 Kamu Harcamalarının Gerçekte ve Görünüşte Artışı geleneksel öğrenme methodu
8 Ara Sınav yazılı sınav
9 Kamu Gelirleri 1 geleneksel öğrenme methodu
10 Kamu Gelirleri 2 geleneksel öğrenme methodu
11 Vergi Tarihsel ve Teorik Gelişimi, geleneksel öğrenme methodu
12 Vergi Tanımı ve Özellikleri geleneksel öğrenme methodu
13 Vergileme ile İlgili Temel Kavramlar geleneksel öğrenme methodu
14 Vergileme ile İlgili Temel Kavramlar geleneksel öğrenme methodu
15 Vergilemeye İlişkin Bazı Sorunlar:Vergi yükü,Verginin yansıması,vergiden kaçınma,vergi kaçakçılığı vd. geleneksel öğrenme methodu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar