DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğrusal Cebir EKMZ   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersin KIRAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiERSİN KIRAL2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFELA ÖZBEY2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, lineer cebir ders kitabı içeriğini öğrencilerle paylaşmak, temel kavramları, uygulamaları vermektir. Lineer cebir, matematik, mühendislik ve fizik ile uğraşanlar, diğer fen bilimleri alanı ile ilgilenenler için gerekli olup, matematiğin temel kısmını oluşturur. Lisans öğrencileri için temel ve destekleyici bir derstir. Genel olarak, lineer cebir ile ilgili temel bilgiler diğer derslerin anlaşılmasında öğrenciye büyük kolaylık sağlar.
Dersin İçeriği
Matrisler, matris işlemleri, özel matrisler, elementer satır ve sütun işlemleri, echelon form, bir matrisin rankı, elementer matrisler, ters matris, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek matrisi, eşdeğer matrisler, ters matrisin elde edilişi, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerinin çözümleri, Cramer yöntemi, Gauss yok etme yöntemi, vektör uzaylar, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi, iç çarpım uzayları, standart iç çarpım fonksiyonu, ortogonal taban, Gram-Schmidt yöntemi, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve rankı, lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi, öz değer ve öz vektörler, köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, Hermitian formlar, nümerik uygulamalarını yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) öğrenci temel matematiksel problemleri çözme becerisi kazanır
2) öğrenci analitik düşünme becerisi kazanır
3) Veri toplar, düzenler ve analiz eder
4) Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
5) Denklem sistemlerini matrisler yardımıyla çözer
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler (I) Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
2 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler (II) Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
3 Elementer Matrisler Permütasyon Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
4 Determinant Fonksiyonu Determinant Açılımı Cramer Yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
5 Vektör Uzayları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
6 Vektör Uzayları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
7 Lineer bağımlılık, bağımsızlık Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Students will be prepared by studying relevant subjects from source books according to the weekly program Yazılı Sınav
9 Lineer Dönüşümler ve Matrisler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
10 Lineer Dönüşümler ve Matrisler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
11 Lineer Dönüşüm ve Matris Uygulamaları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
12 İç Çarpım Uzayı Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
13 İç Çarpım Uzayı Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
14 Öz Değerler ve Öz Vektörler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
15 Öz Değerler ve Öz Vektörler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar