DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İstatistik EKMZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HÜSEYİN GÜLER2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere olasılık ve matematiksel istatistikle ilgili giriş düzeyindeki bilgileri sunmak; olasılığa ilişkin temel kavramlar ile bu kavramların rasgele değişkenler aracılığıyla gerçek hayatta nasıl uygulanacağını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Olasılık, rasgele değişken, kesikli ve sürekli dağılımlar, tahmin ve örnekleme dağılımı, güven aralıkları ve hipotez testleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel olasılık kavramlarını açıklar
2) Bir olaya ait olasılığı farklı yöntemleri kullanarak hesaplar
3) Rasgele değişken kavramını açıklar
4) Rasgele değişkenlere ait olasılık fonksiyonu ve dağılım fonksiyonunu ayırt eder
5) Kesikli ve sürekli rasgele değişkenlere ait momentleri hesaplar
6) Bazı özel kesikli ve sürekli dağılımları ayırt eder
7) Tahmin teorisinin temel kavramlarını tanımlar ve uygular
8) Uygun istatistiksel hipotez testlerini kullanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, sayma kuralları Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Tartışma
2 Olasılık ve olasılık kuralları Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes teoremi Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Problem Çözme
4 Kesikli dağılımlar ve beklenen değerleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Bazı özel kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Bazı özel kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
7 Rasgele değişkenlerin doğrusal fonksiyonları, çok değişkenli kesikli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Sürekli dağılımlar ve beklenen değerleri Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
10 Bazı özel sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
11 Bazı özel sürekli dağılımlar Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
12 Normal dağılım Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
13 Tahmin ve örnekleme dağılımı Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
14 Merkezi limit teoremi Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
15 Hipotez testi Kaynak kitaptan ilgili bölüm Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar