DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat I IKZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinşn amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikro ekonomi kavramlar öğrenilir.
2) Firma kararlarının, uzun ve kısa dönemli olarak maliyet analizlerinin yapılması öğrenilir.
3) Tam ve eksik rekabet piyasalarının neler olduğu öğrenilerek, bu piyasaların güncel ekonomide avantaj ve dezavantajları tartışılır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)