DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Hukuk IIBF   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.MEHMET EMİN ERENDOR1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.MEHMET EMİN ERENDOR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste pozitif hukuka ilişkin temel kavramlar ile güncel hukuk kurallarının sınıflandırılması ve uygulanması konusu anlatılacaktır.
Dersin İçeriği
Hukuk kavramı, hukukun kaynakları, hukukun düzenlediği alan ve hukukun uygulanması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal düzen kuralları ve hukuk kuralları konusunda bilgi verilecektir.
2) Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki konusunda bilgi verilecektir.
3) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır
4) Temel hukuk kavramları açıklanacaktır.
5) Yaptırım kavramı ve türleri anlatılacaktır.
6) Hukuk kavramının farklı anlamları açıklanacaktır.
7) Hukukun kaynakları anlatılacaktır.
8) Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar anlatılacaktır.
9) Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları anlatılacaktır.
10) Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları açıklanacaktır.
11) Kamu Hukuku ve alt dalları açıklanacaktır.
12) Mahkeme ve mahkeme teşkilatı açıklanacaktır.
13) Hukuk kurallarının nasıl uygulanacağı açıklanacaktır.
14) Hukuk kurallarının yorumu konusu incelenecektir.
15) Hukuki başvurunun hazırlanması konusu öğrenciye kazandırılacaktır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal düzen kuralları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Hukuk kurallarıyla diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişki Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
3 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
4 Temel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
5 Yaptırım kavramı ve türleri Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
6 Hukuk kavramının farklı anlamları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
7 Hukukun kaynakları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
8 Kanunlar, örf ve adet hukuku ve yardımcı kaynaklar Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
9 Kamu Hukuku ve özel hukuk kavramları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
10 Medeni Hukuk kavramı ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
11 Kamu Hukuku ve alt dalları Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
12 Mahkeme ve mahkeme teşkilatı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
13 Hukuk kurallarının uygulanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
14 Hukuk kurallarının yorumu Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
15 Hukuki başvurunun hazırlanması Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım
16-17 Kursun kısa tekrarı Konuya ilişkjn kitaplardan ilgili bölümlerin okunması gerekir. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar