DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anayasa Hukuku IIBF   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.HARUN ARIKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anayasa hukukun genel prensipleri , Anayasa ve anayasacılık kavramları, devlet kuramı devlet şekilleri, hükümet sistemleri,demokrasi kavramı ve kullanılış biçimleri, Anaysa yargısı,temel hak ve hürriyetler konularında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Anayasa kavramı, anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu, anayasa yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasa kavramını açıklamak.
2) Maddi ve şekli anlamda anayasa kavramını tanımlamak
3) Anayasa türlerini tanımlayabilmek
4) Tarihsel süreçte anayasacılık hareketlerini açıklamak
5) Anayasa yapım usullerini açıklamak
6) Devlet kavramını hukuki boyutuyla tanımlamak
7) Farklı hükümet sistemlerini tanımlamak ve karşılaştırmak
8) Demokrasi kavramını tanımlamak, farklı demokrasi tiplerini betimlemek
9) Siyasi parti kavramını açıklamak ve parti sistemlerini sınıflandırmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)