DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat I EKMZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇİLER SİGEZE GÜNEY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere mikro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji, Piyasa Teorisi ve Türleri, Tüketici Teorisi ve Talep Analizi, Üretici Teorisi ve Arz Analizi, Refah Ekonomisine Giriş, Doğrusal Programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler mikro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon ve karşılaştırılmalı durağanlık analizini yapar.
3) Elde edilen çözümlemeleri iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
4) Talep, maliyet ve arz kararları ampirik analizinde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ve doğrusal programlama) aşina olur.
5) Piyasalar çerçevesinde kar ve maliyet çözümlemelerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları ve Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
2 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
3 Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
4 Piyasa Teorisi ve Türleri -Çıktı Yaklaşımı İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
5 Piyasa Teorisi ve Türleri -Çıktı Yaklaşımı İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
6 Tüketici Teorisi ve Talep Analizi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
7 Tüketici Teorisi ve Talep Analizi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Soru Çözümü Yazılı Sınav
9 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-I İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
10 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-I İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
11 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-II İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
12 Üretici Teorisi ve Arz Analizi-II İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
13 Refah Ekonomisine Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
14 Doğrusal Programlamaya Giriş İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
15 Tekrar İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar