DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiksel İktisat I EKMZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÇİLER SİGEZE GÜNEY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere mikro ekonomik analizin analitik yöntemleri ve kantitatif tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ders Konuları ve Metodoloji, Piyasa Teorisi ve Türleri, Tüketici Teorisi ve Talep Analizi, Üretici Teorisi ve Arz Analizi, Refah Ekonomisine Giriş, Doğrusal Programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler mikro-ekonomik analizin temel ögeleri ve kullanılan matematiksel teknikleri kavrar.
2) Kısıtsız ve kısıtlı optimizasyon ve karşılaştırılmalı durağanlık analizini yapar.
3) Elde edilen çözümlemeleri iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır.
4) Talep, maliyet ve arz kararları ampirik analizinde kullanılan temel kantitatif tekniklere (ekonometri ve doğrusal programlama) aşina olur.
5) Piyasalar çerçevesinde kar ve maliyet çözümlemelerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)