DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi araştırmalardaki veri çeşitleri , göstergeler, değişken ve grafik türleri, temel istatistiksel kavramlar İlgili Okuma Anlatım
2 Pratik, teorik ve muhasebe yaklaşımları ile veri okuma yöntemleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Endeks kavramı, çeşitleri (basit ve bileşik endeksler; Laspeyres, Paasche ve Fisher endeksleri); endekslerde tartılandırma ve yorumları İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İstihdam, tüketici kredileri, tüketici güven endeksi ve tüketim harcamaları ile tüketim yönünden ekonomiyi izleme veri seti ve yöntemleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Talep-arz üretim yönünden ekonomik gelişmeleri izleme yöntemleri; sektörel beklenti-güven endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Enflasyon ve fiyat endeksleri yorumları; milli gelirin bazı yapısal özellikleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Ekonomideki dalgalanmalar (Kitchin çevrimleri, Juglar eğrileri, Kuznets ve Kondratieff çevrimleri); öncü, eş zamanlı ve gecikmeli göstergeler İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders içeriğinin çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Türkiye'de uygulanan dış ticaret ve sanayi istatistikleri; mali ve parasal istatistikler İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Risk kavramı ve ölçümü; finansal tabloların yorumlanması İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Borsa ve Kalkınma endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Ekonominin izlenmesi ve fiyatlar; tüketici fiyatları I-Endeksi İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Döviz kuru piyasası ve dış kaynak girişi; OECD ve Merkez Bankası öncü göstergeler endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Regresyon ve trend analizinin iktisadi uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Zaman serileri yöntemlerine ilişkin bazı analizler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders içeriğinin çalışılması Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar