DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisadi İstatistik EKMS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi araştırmalara ilişkin veri tabanlarından Türkiye ekonomisi bazında toplanacak serilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek istatistiğin iktisat alanındaki yerinin uygulamalı olarak gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Veri kaynakları; Merkez Bankası ve OECD öncü göstergeleri; trend analizi; endeks çeşitleri (dış ticaret endeksleri, fiyat endeksleri, tüketici güven endeksi, sektörel güven endeksleri); çeşitli istatistikler (yapı izin, konut satış ve konut fiyat istatistikleri gibi); verilerin okunması; enflasyon hesabı ve düzeltmeler; gayri safi yurt içi hasılanın bazı yapısal özellikleri; ekonomideki dalgalanmalar; Kitchin, Kuznets, Kondratieff çevrimleri; mali ve parasal istatistikler; risk ve ölçülmesi temel konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve verilere uygun istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi.
2) Ekonomik verileri insan davranışları ve ekonomik yapının temelleriyle ilişkilendirerek okumayı öğrenmek ve ekonomik konjonktürü doğru şekilde yorumlamak.
3) İktisadi ve sosyal istatistiklerin kullanım alanlarını bilip iktisadi istatistikleri ve endeksleri hesaplamak.
4) İktisatta geniş kapsamda kullanılan olasılık modellerini ele almak, bu modelleri ve uygun istatistiksel analizleri doğru bir şekilde uygulamak.
5) Tanımlayıcı istatistiklerin hesaplanması ve gösterilmesi için grafiksel ve sayısal yöntemleri kullanmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)