DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Panel Veri Analizi II EKMS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Panel Veri Analizi yönteminin temellerini öğrenmiş olmaları ve iktisadi örnekler ile bu yöntemleri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere panel veri analizi ve yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemlik bir serinin ikincisidir. Panel veri analizine ayrıntılı bir bakış getirilecek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalardan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Panel veri analizinin temel yöntemlerini tamamen özümser.
2) Temel panel veri modellerini tahmin eder ve iktisadi olarak yorumlar.
3) Kesikli ve sınırlı bağımlı değişkenlerle ilgili temel panel ekonometrik yöntemleri öğrenir.
4) Kesikli ve sınırlı bağımlı değişkenlerle ilgili temel panel modelleri tahmin eder ve iktisadi olarak yorumlar.
5) Sansürlenmiş panel veri modellemesine (Tobit Modeli) aşina olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişkenler ile ilgili temel kavramlar İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
2 Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişkenler İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
3 Kesikli ve Sınırlı Bağımlı Değişkenler İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
4 Panel Logit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
5 Panel Logit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
6 Panel Probit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
7 Panel Probit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Soru Çözümü
9 Sayma Verileri Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
10 Sayma Verileri Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
11 Poisson Regresyon Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
12 Poisson Regresyon Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
13 Sansürlenmiş Veri Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
14 Panel Tobit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
15 Panel Tobit Modeli İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru Çözümü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar