DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Panel Veri Analizi II EKMS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Panel Veri Analizi yönteminin temellerini öğrenmiş olmaları ve iktisadi örnekler ile bu yöntemleri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere panel veri analizi ve yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemlik bir serinin ikincisidir. Panel veri analizine ayrıntılı bir bakış getirilecek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalardan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Panel veri analizinin temel yöntemlerini tamamen özümser.
2) Temel panel veri modellerini tahmin eder ve iktisadi olarak yorumlar.
3) Kesikli ve sınırlı bağımlı değişkenlerle ilgili temel panel ekonometrik yöntemleri öğrenir.
4) Kesikli ve sınırlı bağımlı değişkenlerle ilgili temel panel modelleri tahmin eder ve iktisadi olarak yorumlar.
5) Sansürlenmiş panel veri modellemesine (Tobit Modeli) aşina olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)