DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Parametrik Olmayan Yöntemler EKMS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı normal dağılımın sağlanmadığı durumlarda kullanılan küçük örnekleme ilişkin hipotez testleri, uyum iyiliği testleri, bağımsızlık ve homojenlik testleri ve ilişki katsayılarının kullanımını açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste sıralı ve sayı sıralı istatistikler; ki-kare, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors ve Shapiro-Wilk uyum iyiliği testleri; Levene, Brown-Forsythe ve Layard ki-kare varyans homojenliği testleri; bir örnek için binom, bir örnek işaret testi, Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi ve dizi parçaları testi; iki bağımsız örnek için medyan, Mann-Whitney, Wald- Wolfowitz dizi parçaları, Kolmogorov-Smirnov testi; iki bağımlı örnek için işaret, Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi; bağımsızlık ve homojenlik için ki-kare testleri ile Spearman'ın sıra korelasyon katsayısı ve Kendall'ın tau ilişki katsayıları ve SPSS paket programı uygulamaları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parametrik olan ve olmayan yöntemleri ayırt eder
2) Parametrik olmayan testlerin hangi durumlarda uygulanacağını belirler
3) Sıralı ve sayı sıralı istatistikleri hesaplar
4) Dağılıma uygunluk testlerini yapar ve yorumlar
5) Varyansların homojenliğini test eder
6) Bir örnek için parametrik olmayan hipotez testlerini uygular ve yorumlar
7) İki bağımsız örnek için parametrik olmayan hipotez testlerini yapar ve yorumlar
8) İki bağımlı örnek için parametrik olmayan hipotez testlerini yapar ve yorumlar
9) Bağımsızlık ve homojenlik için ki-kare testini uygular
10) Parametrik olmayan ilişki katsayılarını hesaplar ve yorumlar
11)
12)
13)
14)
15)