DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler ve Temel Finansal Tablo- Bilanço ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
2 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Dönen Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
3 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Duran Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
4 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
5 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Öz Kaynaklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
6 Gelir Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
7 Mali Tabloların Analiz Teknikleri ve Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Örnek Uygulama ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
10 Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
11 Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
12 Oran Yöntemiyle Analiz Tekniği (Rasyo Analizi) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
13 Oran Yöntemiyle Analiz (Faaliyet Oranları) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
14 Oran Yöntemiyle Analiz (Karlılık Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
15 Ders Kapsamının Toplu Değerlendirilmesi (Dönem Özeti) ve Örnek Soru Çözümü ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar