DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi ISLS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin geçmiş ve şimdiki performansları değerlendirmek için finansal tablo bilgilerinin nasıl kullanılacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Bu ders, yatay ve dikey analizleri içeren finansal tabloların ve araçların amaçlarını açıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar vericilerin perspektifinden finansal tabloların nasıl anlaşıldığını değerlendirir
2) Finansal tabloları açıklar
3) Girişim ve proje değerleme, kredi analizi ve performans değerlemesi gibi araçlarda finansal bilgilerin kullanımını geliştirmek
4) Firma değerini tahmin edebilir
5) Konsolidasyon işlemelerini uygulayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)