DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistik ve bazı temel kavramlar Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Frekans dağılımları ve grafikler Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Merkezsel eğilim ölçüleri (Ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
5 Merkezsel eğilim ölçüleri (Harmonik ve geometrik ortalama, eğilim ölçülerinin karşılaştırılması) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Merkezsel eğilim ölçüleri (Gruplandırılmış veri için ortalama, medyan, mod) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Dağılış ölçüleri (Açıklık, ortalama mutlak sapma, varyans ve standart sapma, değişim katsayısı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav
9 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Bazı olasılık kavramları Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Rastgele değişkenler (Kesikli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Rastgele değişkenler (Sürekli rasgele değişkenler, beklenen değer ve varyans hesabı) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Bernoulli, Binom, Geometrik) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Bazı önemli kesikli dağılımlar (Poisson, Düzgün) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Bazı önemli sürekli dağılımlar (Normal ve standart normal, Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel dağılım) Ders kitabının ilgili bölümü Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar