DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik I EKMZ   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.GÜLSEN KIRAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste toplanan verinin grafiksel ve betimsel yöntemlerle analiz edilip yorumlanması ile olasılık, rasgele değişkenler ve bazı özel dağılımlar hakkında temel bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste veri analizinin önemi, verinin nasıl analiz edilip sonuçların nasıl yorumlanacağı, temel olasılık kuralları, rasgele değişkenler ile onların gerçek hayattaki kullanımını, bazı özel kesikli (Bernoulli, Binom, Poisson vb.) ve sürekli (normal ve standart normal dağılım) rasgele değişkenler konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İstatistiğin Sosyal Bilimlerdeki önemini tanımlar
2) Veriyi grafiklerle analiz eder
3) Veriyi nümerik ölçülerle özetler
4) Analiz sonuçlarını yorumlar
5) Olasılık kavramını ve gerçek hayattaki kullanımını tanımlar
6) Rasgele değişkenleri tanımlar ve analiz eder
7) Kesikli ve sürekli rasgele değişken arasındaki farkı tanımlar
8) Özel kesikli ve sürekli dağılımları ayırt eder ve bu dağılımların temel özelliklerini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)