DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon: Kaynakların ve temel matris bilgisinin gözden geçirilmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Örnek Olay
2 Çok değişkenli analizde veri matrisinin oluşturulması ve tanımlayıcı istatistikler Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Çok değişkenli grafikler, standartlaştırma ve çok değişkenli normal dağılım Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 Çok değişkenli aşırı gözlemler ve eksik verilerin incelenmesi, uzaklık ve benzerlik ölçüleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Kanonik korelasyon analizi ve uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Boyut İndirgeme: Faktör analizi ve varsayımları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Boyut İndirgeme (devam): Faktör analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik hazırlık Yazılı Sınav
9 Sınıflandırma: Kümeleme analizi ve varsayımları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
10 Sınıflandırma (devam): Kümeleme analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Sınıflandırma: Diskriminant analizine ilişkin varsayımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Sınıflandırma (devam): Diskriminant analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Kanonik korelasyon ve faktör analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Kümeleme analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
15 Diskriminant analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar