DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz EKMZ   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çok değişkenli analizler için veri matrisinin hazırlanması ve veriye uygun yöntemin seçilerek yönteme ilişkin varsayımlar sınandıktan sonra uygun analizlerin uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çok değişkenli verinin anlaşılması, hazırlanması ve dönüştürülmesi şeklindeki veri matrisinin oluşturulması incelendikten sonra boyut indirgeme ve sınıflandırmaya ilişkin yöntemler karşılaştırılarak, yöntemlere ilişkin varsayımlar ele alınarak uygulamalarına yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok değişkenli veriyi açıklar
2) Veri matrisini oluşturur
3) Boyut indirgeme yöntemlerini sıralar varsayımlarını açıklar
4) Gruplandırmaya yönelik yöntemleri sıralar varsayımlarını açıklar
5) Elindeki veriye en uygun analiz yöntemini ayırt eder
6) Her bir yönteme ilişkin analizleri paket program sayesinde uygular
7) Analiz sonuçlarını uygun şekilde yorumlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)