DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yöneylem Araştırması Bilgisayar Uygulamaları EKMS   306 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, nicel karar verme tekniklerini kullanma, problem tanımlama, model kurma ve çözümleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yöneylem Araştırması konularından problem tanımlama, model kurma ve çözümleme, doğrusal programlama, ulaştırma - atama problemleri, şebeke problemleri ve CPM /PERT ile proje yönetimi incelenerek bunlarla ilgili modellerin oluşturulması ve çözüm yöntemleri bilgisayar uygulaması ile işlenecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, istatistik ve yöneylem araştırması bilgilerini İşletme problemlerine uygulama becerisi kazandırır.
2) İşletmelerde karşılaşılan karar problemlerinin matematiksel modelini oluşturur.
3) Uygun modelleri kullanarak karmaşık işletme problemlerinin optimum çözümünü elde eder.
4) Veri toplar, düzenler ve analiz eder
5) bir ekonometrik paket porgram kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)