DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman Serisi Ekonometrisine Giriş İlgili Okuma Anlatım
2 Bazı Temel Kavramlar, Fark Denklemleri,Beyaz Gürültü Süreci, AR, MA, ARMA ve ARIMA Modelleri İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Box- Jenkins Öngörü Modelleri ( uygulama ) İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
4 Tesadüfi Yürüyüş Hipotezi, Deterministik ve Stokastik Trend, Taklit Regresyon İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Durağan Olmayan Stokastik Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Zaman Serilerinde Trendin Ortadan Kaldırılması : Fark ve Trend Durağan Süreçler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Durağanlığın Test Edilmesi, Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (ACF) Durağanlığın Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders içeriğinin çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu Yardımıyla (PACF) Durağanlığın Test Edilmesi, Q İstatistiği, LB, IDW İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 Durağanlık İçin Birim Kök Testleri: DF, ADF, PP, KPSS, DF-GLS,v.d. ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 VAR analizi ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Eşbütünleşme (Ko-entegrasyon) Analizine Giriş, Ko-entegrasyonun Varlığının Test Edilmesi İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Engle-Granger Testi, Engle-Granger ve Yoo Yaklaşımı, Johansen İz test İstatistiği ve Maksimum Özdeğeri istatistiği İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Hata Düzeltme Modelleri ve uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 Nedensellik Analizleri, Varyans Ayrıştırması ve Etki Tepki fonksiyonlarına ilişkin uygulamalar İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm ders içeriğinin çalışılması Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar