DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri II EKMZ   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet ÖZMEN
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MEHMET ÖZMEN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
DF ve ADF Durağanlık testleri, Enge-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, VEC modelinin tahmini, ARIMA modellerinin tahmini, VAR modelinin tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makro iktisadi bir modelin oluşturulması.
2) Modelde var olan değişkenlere ilişkin zaman serisi özelliklerinin ortaya konması.
3) Uygun model tahmini ve tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi.
4) Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin analiz edilmesi.
5) Her bir öğrencinin Türkiye verileri kullanılarak elde etmiş olduğu model tahmin sonuçlarının tartışılması.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)