DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
2 Nash dengesi: teori Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
3 Na sh dengesi: gösterimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
4 Karma stratejili denge Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
5 Mükemmel Bilgiyle Kapsamlı Oyunlar: Teori Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
6 Mükemmel Bilgiyle Kapsamlı Oyunlar: gösterimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
7 Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar: uzantılar ve tartışma Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Yazılı Sınav
9 Bayesyen oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
10 Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
11 Tam rekabetçi oyunlar ve maksimizazyon Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
12 Tekrarlı oyunlar: Mahkum çıkmazı Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
13 Sonsuz tekrarlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
14 Sonsuz tekrarlı oyunlarda Nash dengesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Sonlu tekrarlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar