DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar: Bilgisayar, bilgisayar programı, algoritma, akış şeması, derleyici Ders kitabı 1: Bölüm 1-4. Ders kitabı 2: Bölüm 1 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Temel kavramlar: Bilgisayar, bilgisayar programı, algoritma, akış şeması, derleyici Ders kitabı 1: Bölüm 1-4. Ders kitabı 2: Bölüm 1 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Bilgisayar programının yapısı, program tasarımı, böl ve fethet: alt program ve fonksiyonlar, MATLAB ortamı ve scritpleri Ders kitabı 1: Bölüm 6 ve 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 Bilgisayar programının yapısı, program tasarımı, böl ve fethet: alt program ve fonksiyonlar, MATLAB ortamı ve scritpleri Ders kitabı 1: Bölüm 6 ve 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
5 Değişkenler, sabitler, diziler, açıklamalar Ders kitabı 1: Bölüm 7 ve 12. Ders kitabı 2: Bölüm 5. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
6 Temel matematiksel işlemler. Örnek algoritma: Ortalama ve varyans hesabı Ders kitabı 1: Bölüm 8. Ders kitabı 2: Bölüm 5. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
7 Koşullar: if-then-else ve switch-case. Örnek algoritma: Sıralanmış veride medyan hesabı Ders kitabı 1: Bölüm 9. Ders kitabı 2: Bölüm 6. Ders kitabı 3: Bölüm 3 Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav
9 Döngüler. Örnek algoritma: Yeniden ortalama ve varyans hesabı. Fibonacci sayıları ve altın oran. Asal sayılar. Matris çarpımı Ders kitabı 1: Bölüm 10. Ders kitabı 2: Bölüm 7. Ders kitabı 3: Bölüm 4 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
10 Döngüler. Örnek algoritma: Yeniden ortalama ve varyans hesabı. Fibonacci sayıları ve altın oran. Asal sayılar. Matris çarpımı Ders kitabı 1: Bölüm 10. Ders kitabı 2: Bölüm 7. Ders kitabı 3: Bölüm 4 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
11 Alt program ve fonksiyonlar Ders kitabı 1: Bölüm 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 2 ve 6 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
12 Alt program ve fonksiyonlar Ders kitabı 1: Bölüm 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 2 ve 6 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Ödev
Problem Çözme
13 Sıralama ve arama algoritmaları. Örnek algoritma: Sıra istatistikleri, sıra sayılı istatistikler ve medyan Ders kitabı 1: Bölüm 14. Ders kitabı 2: Bölüm 9. Ders kitabı 3: Bölüm 13 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Ödev
14 Sıralama ve arama algoritmaları. Örnek algoritma: Sıra istatistikleri, sıra sayılı istatistikler ve medyan Ders kitabı 1: Bölüm 14. Ders kitabı 2: Bölüm 9. Ders kitabı 3: Bölüm 13 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Ödev
15 Programı analiz etme Ders kitabı 1: Bölüm 15 Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik genel hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar