DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistiksel Algoritmalar ve Programlama EKMS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere problem çözümü için algoritma geliştirme becerisini aşılamak, algoritmalarını bilgisayar programına çevirme bilgisini kazandırmak ve istatistikte sıklıkla kullanılan algoritmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Derste bilgisayar, algoritma ve akış şemaları tartışıldıktan sonra bilgisayarda veri yapısı, matematiksel işlemler, koşul ve döngüler, alt program ve fonsiyonlar, sıralama algoritmaları ve programın analiz edilmesi konuları incelenecektir. Ayrıca yazılan algoritmalar Scratch ve MATLAB kullanılarak kodlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algoritma ve akış şemasını ayırt eder
2) Bilgisayardaki veri yapılarını tanımlar
3) Temel matematiksel işlemler için algoritma ve program yazar
4) Algoritma ve programlarında koşul ve döngüleri kullanır
5) Alt program ve fonksiyonlar yardımıyla algoritma ve programlarını geliştirir
6) İstatistiksel işlemler için algoritma geliştirir
7) Sıralama ve arama işlemleri için algoritma ve program yazar
8) Yazdığı algoritmaları MATLAB ve Scratch kullanarak kodlar
9) Yazdığı programı analiz eder
10)
11)
12)
13)
14)
15)