DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimizasyon EKMS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Optimizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması yolu ile öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Optimizasyon teorisine giriş, kısıtlanmamış fonksiyonlarda global maksimum yada minimum için gerek ve yeter koşullar, Newton-Raphson yöntemi, kısıtlanmış sürekli fonksiyonların optimizasyonu, eşitlik halindeki kısıtlarda Lagranj yöntemi, doğrusal programlama ve simpleks yöntemi, duyarlılık analizi, eşitsizlik halindeki kısıtlarda Lagranj yönteminin genişletilmesi, doğrusal olmayan kısıtlanmış problemlerde Kuhn-Tucker gerekli koşularının belirlenmesi, doğrusal olmayan programlama algoritmaları, gradyan iniş yöntemi, kuadratik programlama, geometrik programlama ve stokastik programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere analitik düşünme becerisi kazandırır
2) Öğrenciler matematiksel model kurma becerisi edinirler
3) Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırır
4) Karmaşık yapıdaki problemleri matematiksel problemlere dönüştürür.
5) Etkin karar verme yeteneği kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)