DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri EKMZ   204 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsen KIRAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLSEN KIRAL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.ÇİLER SİGEZE GÜNEY1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.GÜLSEN KIRAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel araştırma soruları oluşturma, araştırma yapısını formüle etme, olaylar hakkında bilgi toplama, analiz yapma ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Neden Araştırma Yapılır, Analiz mantığı, Araştırma probleminin seçimi ve formulasyonu, Açıklayıcı ve tanımlayıcı çalışmalar,eğişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleme yöntemleri, Ölçümlerin genel sorunları , Sosyal ilişkilerde araştırma yapmada etik konular, Veri toplama I,Veri toplama II,Veri toplama III, mevcut veriyi kaynak materyal olarak kullanmak , veri işleme, analiz ve yorumlama, Araştırma raporu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma süreci bilgisine sahip olur
2) Kendi başına bir araştırma sorunu oluşturarak bununla ilgili doğru yöntemsel adımları belirler
3) Öğrenciler araştırma sorununa ilişkin veri toplar
4) Öğrenciler araştırma sorununa ilişkin verileri bir raporla sunabilme yetkinliğine kavuşur
5) Araştırma problemlerine uygun istatistik tekniklerini belirler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, bilim adamı, bilimsel düşünce, pozitivist bilim yaklaşımı, sosyal bilimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Bilimsel araştırma süreci ve temel kavramlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Araştırma konusunun belirlenmesi süreci ve araştırma başlığının oluşturulması Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Literatür taraması, farklı veri kaynaklarından literatür tarama teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Araştırmanın amaç, kapsam ve sınırlılıklarının belirlenmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 İstatistik araştırmalarında değişken türleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleme yöntemleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilimsel araştırmalarda veri türleri, veri toplama teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Veri türleri, birincil ve ikincil kaynaklar. Veri toplama araçları; anket, görüşme, gözlem Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik, ölçme ve ölçekler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Araştırma evreni, örnekleme teorileri ve teknikleri. Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
14 Nicel araştırmalarda veri analizi ve istatistiksel uygulamalar. Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
15 Nitel araştırma yöntemleri ve uygulamaları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar