DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim, bilim adamı, bilimsel düşünce, pozitivist bilim yaklaşımı, sosyal bilimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Bilimsel araştırma süreci ve temel kavramlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
3 Araştırma konusunun belirlenmesi süreci ve araştırma başlığının oluşturulması Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Literatür taraması, farklı veri kaynaklarından literatür tarama teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
6 Araştırmanın amaç, kapsam ve sınırlılıklarının belirlenmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 İstatistik araştırmalarında değişken türleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleme yöntemleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilimsel araştırmalarda veri türleri, veri toplama teknikleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
11 Veri türleri, birincil ve ikincil kaynaklar. Veri toplama araçları; anket, görüşme, gözlem Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
12 Araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik, ölçme ve ölçekler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Araştırma evreni, örnekleme teorileri ve teknikleri. Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
14 Nicel araştırmalarda veri analizi ve istatistiksel uygulamalar. Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
15 Nitel araştırma yöntemleri ve uygulamaları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar. Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar