DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Etki Değerlendirme EKMZ   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere politika ve programların etki değerlendirmesi için yöntemler hakkında temel bilgi kazandırmaktır. Ayrıca bu ders, öğrencileri etki değerlendirmesinde çeşitli ekonometrik teknikler sunmasının yanında nedensellik ve etkiyi değerlendirmek için pratik beceriler de sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders, etki değerlendirme teorisi, temel kavramlar, deneysel tasarım ve temel istatistiklerin yanı sıra, randomizasyon, fark içinde fark yöntemi, regresyon süreksizliği ve eğilim skoru eşleştirmelerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değerlendirme için uygun olan anlamlı hipotezleri nasıl geliştireceğini öğrenir
2) Etki tahmin etmek için çeşitli ekonometrik yöntemleri anlar ve uygular
3) Ekonometrik teknikler kullanarak değerlendirme için oluşturulan hipotezlerin nasıl test edileceğini öğrenir
4) Ekonominin çeşitli alanlarındaki etki değerlendirmesinin önemini anlar
5) Ekonominin çeşitli alanlarındaki etki değerlendirmesinin sonuçlarını yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etki Değerlendirme ve Temel Kavramlara Giriş. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
2 Nedensel Çıkarımlara Genel Bakış: Karşı olgular ve nedensel çıkarımın temel problemi, seçim / ihmal edilen değişken sapması. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
3 Tesadüf Değerlendirmeleri I: Ortalama Müdahale Etkisi ve Müdahalenin Müdahale Edilenlere Etkisi. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
4 Tesadüf Değerlendirmeleri II: Randomize Kontrol Çalışmalarına Kısmi Katılım; Teşvik tasarımları ve Müdahaleye Niyet (ITT) ve Yerel Ortalama Müdahale Etkisi (LATE). Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
5 Stata Yazılımının Tanıtılması ve Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Regresyon Süreksizliği Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
7 Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav öncesi konu tekrarı Yazılı Sınav
9 Eşleştirme Yöntemleri ve Eğilim Puanları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
10 Stata'da PSM Uygulaması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
11 Fark İçinde Fark Yöntemi Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
12 Fark İçinde Fark: Regresyon Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
13 Fark İçinde Fark Modelinin Varsayımlarının Testi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Problem Çözme
14 Stata'da DID Uygulaması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
15 Etki Değerlendirme Özeti ve Uygulama Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ve materyallerin ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır. Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav öncesi konu tekrarı Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar