DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekonometride Etki Değerlendirme EKMZ   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere politika ve programların etki değerlendirmesi için yöntemler hakkında temel bilgi kazandırmaktır. Ayrıca bu ders, öğrencileri etki değerlendirmesinde çeşitli ekonometrik teknikler sunmasının yanında nedensellik ve etkiyi değerlendirmek için pratik beceriler de sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders, etki değerlendirme teorisi, temel kavramlar, deneysel tasarım ve temel istatistiklerin yanı sıra, randomizasyon, fark içinde fark yöntemi, regresyon süreksizliği ve eğilim skoru eşleştirmelerini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Değerlendirme için uygun olan anlamlı hipotezleri nasıl geliştireceğini öğrenir
2) Etki tahmin etmek için çeşitli ekonometrik yöntemleri anlar ve uygular
3) Ekonometrik teknikler kullanarak değerlendirme için oluşturulan hipotezlerin nasıl test edileceğini öğrenir
4) Ekonominin çeşitli alanlarındaki etki değerlendirmesinin önemini anlar
5) Ekonominin çeşitli alanlarındaki etki değerlendirmesinin sonuçlarını yorumlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)