DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikro İktisat II IKZ   202 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ILDIRAR2. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinşn amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlama, bu piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenme; faktör piyasalarını anlama, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi; tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenmektir. Ayrıca genel denge ve refah ekonomisi konuları da ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eksik rekabet piyasalarının genel olarak öğrenilmesi ve bu piyasalarda fiyatlama, üretim kararları ve refah kaybının nedenleri anlaşılır.
2) Genel denge ve refah ekonomisi kavramları nelerdir öğrenilir.
3) Faktör piyasaları (işgücü ve sermaye) kavramı öğrenilerek, rekabet ve eksik rekabet koşulları altında davranışları öğrenciler tarafından kavranılır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eksik rekabet piyasası: Monopol Kaynak okuma Anlatım
Ödev
2 Monopol (devam) Kaynak okuma Anlatım
Ödev
3 Eksik rekabet piyasası: Monopson, monopolcü rekabet Kaynak okuma Anlatım
Ödev
4 Eksik rekabet piyasası: Fiyatlama politikaları Kaynak okuma Anlatım
Ödev
5 Eksik rekabet piyasaları: oligopol ve oyun teorisi Kaynak okuma Anlatım
Ödev
6 Oligopol ve oyun teorisi (devam) Kaynak okuma Anlatım
Ödev
7 Üretim faktörleri piyasası Kaynak okuma Anlatım
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yatırım ve sermaye piyasaları Kaynak okuma Anlatım
Ödev
10 Genel denge Kaynak okuma Anlatım
Ödev
11 Genel denge-devam Kaynak okuma Anlatım
Ödev
12 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı Kaynak okuma Anlatım
Ödev
13 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı(devam),dışsallıklar Kaynak okuma Anlatım
Ödev
14 Dışsallıklar (devam) ve kamusal mallar Kaynak okuma Anlatım
Ödev
15 Refah Analizi:Refah Maliyetlerinin Ölçülmesi Kaynak okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazılrık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar