DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisat Politikası IKZ   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ILDIRAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.HAKKI ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HAKKI ÇİFTÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iktisat politikasının kavramsal çerçevesi ile iktisadi yaklaşımların iktisat politikasına ilişkin görüşlerinin sunarak iktisadi sorunlar ile mücadelede iktisat politikasının etkinliğini araştırmaktır.
Dersin İçeriği
Teorik ekonominin neden-sonuç ilişkisi yerine, geleceğin ekonomik olaylarını amaç-araç ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu amaçla, ekonomik sistem, ekonomi politikası karar birimleri, ekonomi politikasında amaçlar, araçlar ve tanıdan tedaviye ekonomi politikası önlemleri inceleme konusu yapılıyor.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel iktisat politikası açısından yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımları karşılaştırır
2) İktisat politikası araçlarının iktisat politikası amaçlarını gerçekleştirmek üzere nasıl kullanılabileceğini anlar
3) Genel iktisat politikası açısından yeni klasik ve yeni Keynesyen yaklaşımları tanır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomi politikası kavramı, konusu, önem,, tarihi gelişimi ve ekonomi bilimi içindeki yeri. Ekonomi politikasında değer yargıları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekonomik Sistem Ekonomik Düzen ve Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Ekonomik Sistem Ekonomik Düzen ve Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ekonomi Politikasında Karar Birimleri ve İstek Oluşumu okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ekonomi Politikasında Karar Birimleri ve İstek Oluşumu ( Devamı ) okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ekonomi Politikasında Amaçlar okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Ekonomi Politikasında Amaçlar ( Devamı) okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav sınava hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Ekonomi Politikasında Amaçlar ( Devamı) okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri ( Devamı ) okuma Anlatım
12 Ekonomi Politikasında Araçlar ve Etkileri ( Devamı ) okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Tanıdan Tedaviye Ekonomi Politikası okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tanıdan Tedaviye Ekonomi Politikası okuma Anlatım
15 Türkiyenin Toplumsal Gelişim Süreci okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar