DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe II ISLZ   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Doç.Dr.KORAY TUAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.KORAY TUAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe 1 dersinin devamı olacak şekilde, hesapların ve bu hesapların kayıt şekillerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek, öz kaynakları kaydetmek, gelir ve gider hesaplarını belirlemek, gelir tablosu düzenlemek, envanter işlemleri yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazır değerleri öğrenir
2) Menkul kıymet hesaplarını öğrenir
3) Ticari alacak hesaplarını öğrenir
4) Diğer alacak hesaplarını öğrenir
5) Stok hesaplarını öğrenir
6) Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklarını öğrenir
7) Duran varlıkları öğrenir
8) Amortismanı öğrenir
9) Ticari borçları öğrenir
10) Avans hesaplarını öğrenir
11) Depozitoyu öğrenir
12) Teminatları öğrenir
13) Uzun vadeli borç hesaplarını öğrenir
14) Özsermaye hesaplarını öğrenir
15) Muhasebe kayıtlarının tamamlanmasını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
2 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Hazır değerler ve Menkul Kıymet hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Ticari ve Diğer Alacak Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Stok Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Duran varlıklar ve Amortisman Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Ticari borçlar, Avans hesapları, depozito ve teminatlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Uzun Vadeli Borç Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Özsermaye Hesapları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar