DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi ISLS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerin geçmiş ve şimdiki performansları değerlendirmek için finansal tablo bilgilerinin nasıl kullanılacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Bu ders, yatay ve dikey analizleri içeren finansal tabloların ve araçların amaçlarını açıklar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar vericilerin perspektifinden finansal tabloların nasıl anlaşıldığını değerlendirir
2) Finansal tabloları açıklar
3) Girişim ve proje değerleme, kredi analizi ve performans değerlemesi gibi araçlarda finansal bilgilerin kullanımını geliştirmek
4) Firma değerini tahmin edebilir
5) Konsolidasyon işlemelerini uygulayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mali Tablolarla İlgili Genel Bilgiler ve Temel Finansal Tablo- Bilanço ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
2 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Dönen Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
3 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Duran Varlıklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
4 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Yabancı Kaynaklar (Borçlar) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
5 Bilançonun İçerik Yönünden İncelenmesi - Öz Kaynaklar ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
6 Gelir Tablosunun İçerik Yönünden İncelenmesi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
7 Mali Tabloların Analiz Teknikleri ve Karşılaştırmalı Tablolar Analizi ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Örnek Uygulama ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
10 Yüzde Yöntemiyle Analiz (Dikey Analiz) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
11 Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
12 Oran Yöntemiyle Analiz Tekniği (Rasyo Analizi) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
13 Oran Yöntemiyle Analiz (Faaliyet Oranları) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
14 Oran Yöntemiyle Analiz (Karlılık Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar) ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
15 Ders Kapsamının Toplu Değerlendirilmesi (Dönem Özeti) ve Örnek Soru Çözümü ilgili kaynaklardan okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar