DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz EKMZ   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EBRU ÖZGÜR GÜLER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çok değişkenli analizler için veri matrisinin hazırlanması ve veriye uygun yöntemin seçilerek yönteme ilişkin varsayımlar sınandıktan sonra uygun analizlerin uygulama becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çok değişkenli verinin anlaşılması, hazırlanması ve dönüştürülmesi şeklindeki veri matrisinin oluşturulması incelendikten sonra boyut indirgeme ve sınıflandırmaya ilişkin yöntemler karşılaştırılarak, yöntemlere ilişkin varsayımlar ele alınarak uygulamalarına yer verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çok değişkenli veriyi açıklar
2) Veri matrisini oluşturur
3) Boyut indirgeme yöntemlerini sıralar varsayımlarını açıklar
4) Gruplandırmaya yönelik yöntemleri sıralar varsayımlarını açıklar
5) Elindeki veriye en uygun analiz yöntemini ayırt eder
6) Her bir yönteme ilişkin analizleri paket program sayesinde uygular
7) Analiz sonuçlarını uygun şekilde yorumlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon: Kaynakların ve temel matris bilgisinin gözden geçirilmesi Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Örnek Olay
2 Çok değişkenli analizde veri matrisinin oluşturulması ve tanımlayıcı istatistikler Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
3 Çok değişkenli grafikler, standartlaştırma ve çok değişkenli normal dağılım Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 Çok değişkenli aşırı gözlemler ve eksik verilerin incelenmesi, uzaklık ve benzerlik ölçüleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
5 Kanonik korelasyon analizi ve uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
6 Boyut İndirgeme: Faktör analizi ve varsayımları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Boyut İndirgeme (devam): Faktör analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ara sınava yönelik hazırlık Yazılı Sınav
9 Sınıflandırma: Kümeleme analizi ve varsayımları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
10 Sınıflandırma (devam): Kümeleme analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Sınıflandırma: Diskriminant analizine ilişkin varsayımlar Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Sınıflandırma (devam): Diskriminant analizi uygulamaları Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Kanonik korelasyon ve faktör analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Kümeleme analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
15 Diskriminant analizi ile ilgili makale incelemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölüm Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına yönelik hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar